Sestričkám Oddelenia detskej kardiochirurugie

List sestrickam