Nadácia Šťastné srdcia zakúpila kočík nášmu pacientovi Markusovi Vajdovi, ktorý na našom oddelení strávil po predchádzajúcich 4 a nedávnych 2 operáciách takmer 2 mesiace. Prajeme mu všetko dobré a krásne Vianoce!

Markus Vajda