Nový prístroj na mimotelový obeh

Nadácia Šťastné srdcia prispela k zakúpeniu nového prístroja na mimotelový obeh pre Oddelenie detskej kardiochirurgie.