3D modely chorých detských srdiečok

Nadácia Šťastné srdcia prispela na tlač 3D modelov chorých detských srdiečok. Táto nová diagnostická metóda pomáha detským kardiochirurgom pred operáciou pri ozrejmení si anatómie vrodenej srdcovej chyby a umožňuje tak lepšiu prípravu na operáciu detských srdiečok. Modely vznikli vďaka nadšeniu a spolupráci s medikmi z LFUK Tomášom Čižmárom a Marošom Havranom.