Nadácii More Foundation, Projektu Vivvo a módnej značke The Odds ďakujeme za príspevok 3 000EUR

Nadácii More Foundation, Projektu Vivvo a módnej značke The Odds ďakujeme za príspevok 3 000EUR, ktorý sme použili na nákup vybavenia operačnej sály pre najmenšie srdiečkové 💞detičky. Dar nám prišli odovzdať aj speváčka Dominika Mirgová 🌷 a herec Matúš Kolarovský 🖐 . Po stretnutím s pánom primárom sme im ukázali naše oddelenie a veľmi sa im u nás páčilo. Ešte raz ďakujeme veľmi pekne! 👏🙏👏


MDD 2021

Primár Oddelenia detskej kardiochirurgie Detského kardiocentra Matej Nosáľ otvoril 3. júna pre srdiečkové deti, ich rodiny, pre našich priateľov a podporovateľov ďalší ročník MDD í v Areáli Wakelake na Zlatých pieskoch. Pre deti aj dospelých naša Nadácia Šťastnés srdcia so Šašom Jašom a animátormi pripravili bohatý program, veselé súťaže a chutné občerstvenie. Ďakujeme všetkým partnerom a sponzorom, ktorí podporili našu akciu. Tešíme sa na vás opäť o rok!


Nadácia Šťastné srdcia

Účelom našej nadácie je pomoc detským pacientom po operácii srdiečka a ich rodinám, aby čo najlepšie zvládli operáciu a pobyt na našom Oddelení detskej kardiochirurgie Detského kardiocentra. Ten niekedy trvá aj niekoľko týždňov až mesiacov. Na našom oddelení ročne operujeme viac ako 300 detí s vrodenou srdcovou chybou.

Súčasne poskytujeme individuálnu pomoc malým pacientom s najťažšími formami vrodených srdcových chýb, ktorí často u nás podstupujú opakované a komplexné operácie srdca. Z prostriedkov nadácie zároveň každoročne organizujeme akcie pre našich malých pacientov s rodinami – Medzinárodný deň detí, Mikuláš alebo Vianočné koledy s Lúčnicou.

Nadácia Šťastné srdcia tiež vytvorila vlastný Projekt Ako zvon, ktorého cieľom je zvýšiť percento úspešnej prenatálnej diagnostiky srdcových chorôb a zvýšiť informovanosť mamičiek o potrebe tohto vyšetrenia. Súčasne sa snažíme rozšíriť sieť gynekológov a rádiológov poskytujúcich kvalitné a spoľahlivé vyšetrenie a podporovať ich.

90% rozpočtu nadácie je vyčlenených na podporu pacientov a oddelenia, 10% rozpočtu je použitých na chod nadácie a na úhradu cestovných nákladov personálu zapojených do starostlivosti o pacientov a ich rodinných príslušníkov.

Nadácia je financovaná zo sponzorských darov a z 2% z dane.

Ďakujeme za Vašu podporu.