Tento rok sme žiaľ kvôli pandemickej situácii nemohli zorganizovať Mikuláša tak, ako každý rok.

Na srdiečkové deti na oddelení sme samozrejme nezabudli – sladkú nádielku tentoraz odovzdala naša vrchná sestra Regina a deti sa z nej veľmi tešili. Veríme, že o rok sa opäť všetci stretneme na našom novom oddelení.