Nadácia Šťastné srdcia

Účelom nadácie Šťastné srdcia je v duchu humanizmu, filantropie a vzájomnej medziludskej podpory a pomoci podnecovat a podporovat aktivity smerujúce k rozvoju kvality starostlivosti o detských kardiochirurgických pacientov, o výskum v danej oblasti medicíny a o podporu dalšieho vzdelávania a odborného rastu lekárov a iných odborných zdravotníckych pracovníkov pôsobiacich v oblasti detskej kardiochirurgie. Viac…

Zopár nových hračiek pre našich malých pacientov


Trvalá výstava fotografií Vlada Radosu zo života na Oddelení detskej kardiochirurugie je už aj na našom sekretariáte


Zopár fotografií z Mikuláša Nadácie Šťastné srdcia.

Chceme poďakovať našim pacientom a ich rodinám za milú účasť a za darčeky a maškrty, ktoré ste nám priniesli.
Ďakujeme Ivete Malachovskej  za perfektnú moderáciu a hokejistom Brankovi Radivojevičovi a Tomášovi Kopeclkému za autogramiádu  pre deti. Tešíme sa na budúce.