Nadácia Šťastné srdcia

Účelom nadácie Šťastné srdcia je v duchu humanizmu, filantropie a vzájomnej medziludskej podpory a pomoci podnecovat a podporovat aktivity smerujúce k rozvoju kvality starostlivosti o detských kardiochirurgických pacientov, o výskum v danej oblasti medicíny a o podporu dalšieho vzdelávania a odborného rastu lekárov a iných odborných zdravotníckych pracovníkov pôsobiacich v oblasti detskej kardiochirurgie. Viac…

Tak sa to konečne podarilo!!

Nadácia Šťastné srdcia zakúpila 10 klimatizačných jednotiek do všetkých pacientských a lekárskych izieb na oddelení.
Aj vďaka vašej podpore a vašim 2 % percentám sa bude dať v lete na Oddelení detskej kardiochirurugie normálne pracovať a dýchať.

P1010131

P1010134