Nadácia Šťastné srdcia

Účelom nadácie Šťastné srdcia je v duchu humanizmu, filantropie a vzájomnej medziludskej podpory a pomoci podnecovat a podporovat aktivity smerujúce k rozvoju kvality starostlivosti o detských kardiochirurgických pacientov, o výskum v danej oblasti medicíny a o podporu dalšieho vzdelávania a odborného rastu lekárov a iných odborných zdravotníckych pracovníkov pôsobiacich v oblasti detskej kardiochirurgie. Viac…

Ďakujeme rodine Neupauerovej za milú reakciu na tohtoročnú oslavu Dňa detí Nadácie Šťastné srdcia. Veľmi nás to potešilo.

“Milý pán primár Nosáľ, pani správkyňa nadácie Purgiňová a celý tím Nadácie Šťastné srdcia,

V mene nášho Arturka a aj celej našej rodiny by sme Vám chceli pekne poďakovať za krásny Deň detí, ktorý zanechal v našom Arturkovi obrovské dojmy. Veľmi si to užil a bol nadšený z celého prigramu. Chceli by sme Vám povedať, že to, čo robíte má obrovský význam a hodnotu.
Arturko sa už 5 dní snaží získať telefónne číslo na Ferda Mravca. ?

S pozdravom a úctou,
Rodina Neupauerova