Trvalá výstava fotografií Vlada Radosu zo života na Oddelení detskej kardiochirurugie je už aj na našom sekretariáte