Tlačivá k 2% z daní na stiahnutie

UPOZORNENIE!

Použite horeuvedené aktuálne tlačivá, nakoľko iné tlačivá nebude daňový úrad akceptovať.

Ďakujeme.