príspevok na fotoaparát pre Oddelenie detskej kardiochirurugie a operačky

Ďakujeme Vladovi Radosovi a jeho priateľom za príspevok na fotoaparát pre Oddelenie detskej kardiochirurugie a operačky v hodnote 480 Eur

Operácia