Poďakovanie

Nadacia Šťastné srdcia ďakuje firme Autotissue,  Stefanovi Seidlovi a Heidi Sommerlad  za finančnú podporu.