Oslava MDD s našimi malými pacientami 2016

Takto sme spoločne oslávili  s našimi malými pacientami MDD 2016