Oslava MDD Nadácie Šťastné srdcia zase raz parádne vyšla. Ďakujeme a tešíme sa, že ste prišli s nami osláviť.