Ďakujeme za návštevu a odovzdanie finančného daru zástupcom firmy Johnson Controls.