Nový kočík pre našich malých pacientov

Nadácia Šťastné srdcia zakúpila nový kočík pre našich malých pacientov na oddelení.