Nadácia Šťastné srdcia zakúpila knihy “Hlas srdca”

Nadácia Šťastné srdcia zakúpila knihy “Hlas srdca” o jednom zo zakladateľov detskej kardiochirurugie na Slovensku Prof. Jaroslavovi Simanovi. Knihu sme venovali všetkým chirurgom oddelenia a naším bývalým kolegom pracujúcim v zahraničí – Prof. Hraškovi (Wisconsin), Dr. Kostolnému (Londýn) a Dr.Sojákovi (Leiden).img_0365