Nadácia Šťastné srdcia pomohla našej kardiologičke Andrei Kántorovej s účasťou na Európskom kongrese v Lyone, kde prezentovala naše výsledky liečby spoločného arteriálneho trunku.

Andrea Kántorová