Nadácia Šťastné srdcia podporila účasť všetkých lekárov Oddelenia detskej kardiochirurugie na kongrese Európskej asociácie srdcovej a hrudnej chirurgie vo Viedni. Úspešne sme prezentovali naše výsleky s chirurgiou chlopní u detí a video-kazuistiku Nikaidoh operácie.