Nadácia Šťastné srdcia podporila účasť našej perfuziologičky Renátky Sklenárovej na medzinárodnom perfuziologickom kongrese v Prahe. Prezentovala naše dlhodobé výsledky s použitím mimotelových podporných systémov.