MUDr Nosál v Dámskom klube RTVS

rtvs

– jeho vstupy boli o 19,05,  55min . a koniec o 1,22hod