MDD na Oddelení detskej kardiochirurugie

Nadácia Šťastné srdcia obdarovala deti na Oddelení detskej kardiochirurugie pri príležitosti MDD.