Ďakujeme Miškovi Cyprichovi a jeho rodičom za darovanie hračiek pre deti na Oddelení detskej kardiochiruruguie.

Nadácia Šťastné srdcia chce poďakovať nášmu pacientovi Miškovi Cyprichovi a jeho rodičom za darovanie hračiek pre deti na Oddelení detskej kardiochiruruguie. Miško absovoval u nás už 3 operácie.