Ďakujeme firme Medtronic Slovensko za finančný dar 395 Eur vyzbieraný počas firemného vianočného večierka. Pri odovzdávaní na oddelení bol na návšteve prítomný aj mons. Zvolenský v rámci Vianočných kolied s Lúčnicou.

Medtronic