Ďakujeme firme CEWE za podporu

Nadácia Šťastné srdcia ďakuje firme CEWE za podporu.