Nový fotoaparát CANON EOS 760D

Naše poďakovanie patrí firme Fotolab za podporu pri nákupe nového fotoaparátu pre potreby Oddelenia detskej kardiochirurugie a operačiek.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA