Pozvánka na stretnutie Šťastných sŕdc pri príležitosti oslavy MDD 2019