Video z oslavy MDD Nadácie Šťastné srdcia, 2018. Ďakujeme za účasť, bolo nám s vami výborne.