Nadácia Šťastné srdcia

Účelom nadácie Šťastné srdcia je v duchu humanizmu, filantropie a vzájomnej medziludskej podpory a pomoci podnecovat a podporovat aktivity smerujúce k rozvoju kvality starostlivosti o detských kardiochirurgických pacientov, o výskum v danej oblasti medicíny a o podporu dalšieho vzdelávania a odborného rastu lekárov a iných odborných zdravotníckych pracovníkov pôsobiacich v oblasti detskej kardiochirurgie. Viac…

Študenti zrekonštruovali kúpeľnu

Študenti zo stavebnej fakulty v Bratislave “Stavbárske srdce” nám vo svojom  voľnom čase  zrekonštruovali kúpeľnu a WC na jednej z izieb , ktorá slúži našim malým  pacientom  a ich rodičom na oddelení detskej kardiochirurgie.

Poďakovanie

Nadacia Šťastné srdcia ďakuje firme Autotissue,  Stefanovi Seidlovi a Heidi Sommerlad  za finančnú podporu.